T.C. MANİSA VALİLİĞİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ

MANİSA 2016 YILI KURBAN HİZMETLERİ

MANİSA 2016 YILI KURBAN HİZMETLERİ

İL MÜFTÜMÜZ SİNAN CİHAN'IN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Bayramlar; dini ve milli duygularımızı coşturan, akrabalık bağlarımızı güçlendiren, komşuluk ilişkilerimizi yenileyen, yoksulları gözeten, yetimi sevindiren ve muhtaçla paylaşma duygusunu yaşatan mübarek günlerdir.

Bu bayrama adını veren Kurban da; Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’de örnekliğine şahit olduğumuz, ilahi mesajlara şartsız teslimiyetin göstergesi, Allah yolunda fedakârlığın bir nişanesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Manisalı hemşerilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramını tebrik eder, Kurban Bayramının hepimize hayırlar, iyilikler getirmesini, birlik ve beraberliğimize, yardımlaşma ve dayanışmamıza, kurtuluşumuza vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim.

 

                               Sinan CİHAN

                             Manisa İl Müftüsü


 

 

2016 YILI MANİSA KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARLARI

17.08.2016 Çarşamba günü Saat 11;00’da Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Mehmet YÜCE’nin Başkanlığında, İl Müftülüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, , Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü Manisa Şube Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Temsilcilerinin katılımı ile toplandı.

BU TOPLANTIDA AŞAĞIDAKİ KARARLAR ALINDI:

MADDE 1- Kurban Satış Yeri :

1- Şehzadeler İlçesinde Turgut Özal Mahallesinin batısında bulunan canlı hayvan borsası büyükbaş ve küçükbaş kurban satış yeri olarak belirlendi.

2- Yunusemre İlçesinde Muradiye Belediye şantiyesi ve Ortaköy Piknik alanı olan yerde küçükbaş kurban satış yeri olarak belirlendi.

Bunların haricindeki yerlerde hayvan satışı yapılmayacaktır.

MADDE 2- Kesim Yerleri Olarak:

                    Şehzadeler İlçesinde;

 1. Canlı hayvan borsası yanındaki et entegre tesisleri.
 2. Alaybey Mahallesi cumartesi pazar yeri.1. Bölüm (Yukarı Kısım)
 3. Alaybey Mahallesi cumartesi pazar yeri 2. Bölüm (Aşağı Kısım)
 4. Perşembe pazaryeri
 5. Nurlupınar Mahallesi Pazaryeri

Yunusemre İlçesinde;

 1. Laleli cumartesi pazar yeri.
 2. İtfaiye Dairesi Başkanlığının bahçesi.
 3. Karaköy Pazar yeri.
 4. Yeni Horozköy pazar yeri.

     Tespit edilmiştir.

Kurban satış ve kesim yerlerinde işlemler ve faaliyetler 2016 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılacaktır. Bunların dışında topluca kesim yerleri için İlçe Kurban Hizmetleri komisyonlarınca izin talepleri Tebliğ hükümleri çerçevesinde değerlendirilecektir. Tebliğ hükümlerini yerine getirmeyenlerin talepleri kabul edilmeyecektir. Vatandaşlarımız Tebliğ hükümlerine uygun etrafı kapatılmış özel mülk veya bağ, bahçe gibi müsait yerlerinde de kurban kesebileceklerdir.

MADDE 3- Kurban Kesim Ücreti:

 1. Büyük baş hayvanlar için 275,00 TL.
 2. Küçük baş hayvanlar için   60,00 TL.

Tavan ücret olarak belirlenmiştir. 

MADDE 4- Bilgilendirme Çalışmalarının Yapılması:

 1. Kurbanlık hayvan satış ve kurban kesim yerleri ilgili belediyelerce uygun usullerle duyurulacak, ayrıca 28 Ağustos 2016 Pazar gününden itibaren Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların (özellikle valilik, kaymakamlık, müftülük ve belediyelerin) web sitelerinde yayınlanacaktır.
 2. Vatandaşlarımızın ve görevlilerin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla Kurul üyesi Kurum ve Kuruluşların görüşleri alınarak Başkanlıkça hazırlanan ve e-posta ile müftülüklere gönderilen Kurban Rehberi bastırılarak, görevlilere ve vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılacak ve ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlarla müftülüklerin web sitelerinde yayınlanacaktır.
 3. Kurban alırken dikkat edilmesi gereken konuları ihtiva eden Ek-1’de yer alan bilgiler, din görevlilerince vaaz, hutbe, mahalli radyo ve televizyon programları, basın-yayın organları aracılığı ile vatandaşlarımıza duyurulacaktır.
 4. Ek-1 ve Ek-2’nin A4 kağıdı boyutunda çıktısı alınarak cami ilan panoları ile kurbanlık hayvan satış ve kurban kesim yerlerine asılmak ve astırılmak suretiyle ilgililer bilgilendirilecektir. Söz konusu bilgilendirme vekâletle kurban kesim organizasyonu yapan kişi, dernek ve vakıflarla mülkünde kurbanlık hayvan satışı ve kurban kesimi yapan üreticilere de yapılacaktır.

MADDE 5- Aşağıda Maddeler Halinde Yazılı Çalışmaların Yapılması:

 1. Kurbanlık Hayvan Satış ve Toplu Kesim Yapılacak Yerlerde Uyulması Gereken Kurallar göz önünde bulundurularak hazırlanan kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin açık adresleri İlçe Müftülükleri tarafından DHYS Kurban satış ve kesim yeri kayıt sistemine 26 Ağustos 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar girmelerine.
 2. İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu’nca Kurban kesimi konusunda İlçe Halk Eğitim Merkezlerinde “Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursları” düzenlenecektir. Kurban kesim elemanı olarak görev almak isteyenlerin bu kurslara katılarak gerekli eğitimi aldıktan sonra “Kurs Bitirme Belgesi” almaları sağlanacaktır. Ayrıca, bu kurslara kurbanlarını kendileri kesecek olanların da katılmaları teşvik edilecek ve kursların ilgi görmesi için etkili çalışmalar yapılacaktır.
 3. İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu’nca Kurbanlık hayvan satış ve kurban kesim yeri düzenleyerek vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu yapan özel sektör teşvik edilecektir. Kurbanlık hayvan satış ve kurban kesim yeri düzenleyerek hizmet sunan özel sektörün adresleri Excel formatında çizelgeye yazılacak ve bu tür kurbanlık hayvan satış ve kurban kesim yerlerinin vatandaşa duyurulması sağlanacaktır.
 4. İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu’nca, Kurban kesim yerlerinde komisyon üyesi kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda personel görevlendirilecek, bu personele tanıtıcı “Görevli Kimlik Kartı” ve “Kesim Elemanı Kimlik Kartı” düzenlenecektir.
 5. Kurbanlık hayvan satış yerleri bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce Kurbanlık hayvan satış yerlerine hayvan hareketi başlatılmayacaktır.
 6. Ülkemiz kurbanlık potansiyelini belirlemek maksadıyla her il (ilçeler12 Ekim 2016 tarihi mesai bitimine kadar  il müftülüklerine bilgi verecektir) müftülüğü tarafından, belediye yetkilileri, üreticiler, vekâletle kurban kesim organizasyonu yapanlar, din görevlileri gibi ilgililerden büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan kesilen kurban sayısı hakkında bilgi almak suretiyle Kurban Raporu ve Kurban İstatistikleri DHYS’ye 31 Ekim 2016 tarihi mesai bitimine kadar girilir.

MADDE 6- Denetim işlemleri:

 1. Kurban hizmetlerinin denetlenmesi kurul ve komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile emniyet, jandarma ekiplerince yapılacaktır.
 2. Bayram öncesi ve bayram süresince Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri Zabıta birimlerince aralıksız denetim yapılacaktır.
 3. Kurbanlık hayvanların yüklenmesi ve sevkleri sırasında ve ayrıca hayvan kesimi/satışı yapılan yerlerde, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri Ek-3’deki kontrol listesi kapsamında denetimler gerçekleştirecek, yapılan denetimlere ait kontrol listeleri dosyasında muhafaza edilecektir.
 4. Bayram günlerinde trafikte oluşan yoğunluk dikkate alınarak özellikle kurban satış ve kesim yerlerine giden güzergâhlar üzeride ulaşımı kolaylaştıracak tedbirlerin alınması hususunda ilgili Emniyet, Jandarma ve Zabıta birimleri ile işbirliği yapılacaktır.
 5. İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarında denetim ekipleri teşkil edilecek,  Kararın 5/d maddesi çerçevesinde personel görevlendirilen kurban kesim yerlerinin denetiminden sorumlu olacaktır. Bu maksatla gerekli araç ve şoför görevlendirmeleri de zamanında yapacaklardır.

MADDE 7-Kurbanlık hayvanların kesiminde ve kesim yerlerinde dikkat edilecek hususlar

 1. Kurbanlık hayvanlar, İl ve İlçelerde çalışma izni almış mezbaha ve kombinalar ile Komisyonların önceden belirlediği kesim yerlerinde; mahallelerde ve önceden belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesilecektir.
 2. Tebliğin 14 üncü ve 15 inci maddeleri gereğince Büyükşehir Belediyesi, diğer yerlerde ilçe belediyelerince hazırlanması öngörülen “Yönetim Planı” ile kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici tedbirler alınacaktır.
 3. Mevcut uygulamaların etkinliği artırılıp emniyet, jandarma, belediye zabıtası ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevlilerinden oluşan bir grupla belgesiz ve sağlık şartları uygun olmayan hayvan nakilleri engellenecek, belirlenen satış yeri ve kesim yerleri dışında oluşabilecek faaliyetlere izin verilmeyecektir.
 4. Kurban hizmetleri kapsamında ilgili belediyeler bayram öncesi ve süresince satış yerlerinde, bayram süresince kesim yerlerinde temizlik ve denetim birimlerinden yeterli sayıda eleman bulunduracaklardır.

MADDE 8-  12.08.2015 tarih ve 29443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı 2054 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ hükümleri çerçevesinde Kurban Hizmetleri Komisyonunda bulunan kuruluşlarının kendilerine düşen görevleri yerine getirmelerine.

İl ve İlçe Kurban Komisyonları ile kurban kesim yerlerinde görevlendirilecek olan personele ilişkin kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri görevlendirme olurları ekindeki listelerde eksiksiz yer alacak, görev süresince İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca bu personel ile iletişimin kesintisiz sağlanmasına özen gösterilecektir.

İl Kurban Hizmetleri Komisyonunun talebi halinde görevlendirme olurları ile Tebliği işlemlerine ilişkin belgeler ve ekleri gecikmeksizin gönderilecektir.

 

MADDE 9- Uyulması Gereken Kurallar ve Uymayanlara Uygulanacak Cezai İşlemler:    

 1. Kurban satış ve kesim yerlerinde; Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul, Komisyon Kararları ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlerden;
 • Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlara Çevre Kanunu 20 nci maddesinin (s) bendi gereğince,
 • Kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere ise Çevre Kanunu 20 nci maddesinin (j) bendi gereğince cezai işlem aynı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanacaktır.
 1. Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacaktır.
 2. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre; satılırken, hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunludur. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1.673 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 3. 5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dinî kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1.002 TL idari para cezası uygulanacaktır..
 4. 5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre yürürlüğe konulan; Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere hayvan başına 2.651 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 5. 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 526 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 6. 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 526 TL para cezası uygulanır.
 7. Birinci fıkrada yer alan cezai işlemler İçişleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının ilgili birimleri ile belediyelerce uygulanacaktır.

  

     KOMİSYON BAŞKANI

 

 

Mehmet YÜCE

Vali Yardımcısı

 

 

 

ÜYE

ÜYE

ÜYE

 

 

Sinan CİHAN

 İl Müftüsü

(Müftülük)

          

 

Mustafa DUMAN

Zabıta Müdür V.

(Büyükşehir Belediye Başkanlığı)

 

 

Dt. Bahri DİNGİL

Çevre ve Çalışan Sağlık

Şube Müdürü

(Halk Sağlığı Müdürlüğü)

 

ÜYE

 

ÜYE

 

ÜYE

 

 

Necdet TÜRKSOY

İnsan Kay. Şube Müdürü

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

 

Mustafa ERGİN

Veteriner Hekim

İl Şube Müdür V.

 (İl Gıda Tarım ve Hay. Müdürlüğü)

 

 

Uğur BAYİL

İl Şube Müdürü

(Manisa Şube Müdürü

(Orman ve Su işleri Bakanlığı

IV. Bölge Müdürlüğü)

 

ÜYE

 

ÜYE

 

 

 

Müzeyyen ÜLKÜ

 Şube Müdürü

(Çevre ve Şehircilik

İl Müdürlüğü)

 

 

Nihat ÖKTEM

Büro Personeli

(Türkiye Diyanet Vakfı

Manisa Şubesi)

 

 

 


2016  Yılı Kurban Satış Yerleri Listesi Rapor

Sıra No

Birim

Yer Adı

Yer Adresi

1

Manisa Akhisar

Hayvan Pazarı

Hürriyet Mahallesi

2

Manisa Alaşehir

KURBAN SATIŞ YENİ

KURTULUŞ MAHALLESİ

3

Manisa Demirci

BELEDİYE HAYVAN PAZARI

PAZAR MH.

4

Manisa Gördes

HAYVAN PAZARI

HÜSEYNİ BABA MAHALLESİ GÖRDES/MANİSA

5

Manisa Kırkağaç

Hayvan Pazarı

Şair Eşref Mah. 122 Sok. Kırkağaç/Manisa

6

Manisa Kula

MERKEZ HAYVAN PAZARI

4 EYLÜL MAH.YAVUZ SULTAN SELİM CAD. NO:38

7

Manisa Salihli

Belediye Hayvan Pazarı

Gölmarmara yolu üzeri

8

Manisa Salihli

Sarıpınar Mahallesi Gümüş Çayı çok amaçlı Düğün Salonu ve Tesisleri Alanı

Sarıpınar Mahallesi.

9

Manisa Sarıgöl

HAYVAN PAZARI

AYAN MAH.DIRTABAN SOKAK SARIGÖL / MANİSA

10

Manisa Saruhanlı

HAYVAN PAZARI

İSTASYON MAH.7 EYLÜL CD.SARUHANLI GİRİŞİNDEKİ SAĞ TARAFTAKİ BOŞ ARAZİ

11

Manisa Selendi

Selendi Belediyesi Hayvan pazarı

Kurtuluş mah. Selendi/Manisa

12

Manisa Soma

SOMA HAYVAN PAZARI

CUMHURİYET MAH. YIRCA YOLU ÜZERİ

13

Manisa Turgutlu

KOŞUKIRI KURBAN SATIŞ YERİ

KOŞUKIRI MEVKİİ

14

Manisa Turgutlu

KIRMAHALLE KURBANLIK SATIŞ YERİ

MEZARLIK MEVKİİ

15

Manisa Ahmetli

AHMETLİ KURBAN SATIŞ YERİ

Zafer Mahallesi Atatürk Caddesi Ahmetli Manisa

16

Manisa Gölmarmara

MESLEK LİSESİ İNŞAATI YANI

İSMETPAŞA MAHALLESİ

17

Manisa Köprübaşı

ÇİLEK ALIM YERİ

TEMREK MAHALLESİ

18

Manisa Şehzadeler

Canlı Hayvan Borsası

Turgut Özal Mahallesi

19

Manisa Yunusemre

Muradiye Belediye Şantiyesi

Muradiye Mahallesi / YUNUSEMRE

20

Manisa Yunusemre

Ortaköy Piknik alanı

Ortaköy Mahallesi /YUNUSEMRE

 


2016 Yılı Kurban Kesim Yerleri Listesi Rapor

Sıra No

Birim

Yer Adı

Yer Adresi

1

Manisa Akhisar

Cuma Pazarı

Hürriyet Mahallesi

2

Manisa Akhisar

Çarşamba Pazarı

Hacıishak Mah.

3

Manisa Akhisar

Pazar Pazarı

Atatürk Mah.

4

Manisa Akhisar

Akhisar Mezbahanesi

123. Sok. (Yeni Mezarlık Karşısı) Hürriyet Mah. Akhisar, Manisa

5

Manisa Akhisar

Akhisar Toki Konutları

Hacıishak Mah.

6

Manisa Alaşehir

ALAŞEHİR MEZBAHANESİ

AKARCA MAHALLESİ

7

Manisa Demirci

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZBAHASI

YAĞMUR MH.

8

Manisa Gördes

BELEDİYE MEZBAHANESİ

NAKIPAĞA MAHALLESİ ÇALTILI MEVKİ GÖRDES / MANİSA

9

Manisa Kırkağaç

Belediye Mezbahanesi

Kırkağaç/Manisa

10

Manisa Kırkağaç

Hayvan Pazarı

Şeir Eşref Mah. 122 Sok. Kırkağaç/Manisa

11

Manisa Kula

BELEDİYE MEZBAHANESİ

4 EYLÜL MAH ŞEHİT AHMET CAD.NO:85

12

Manisa Kula

BELEDİYE GRAJI

4 EYLÜL MAH YUNUS EMRE CAD. NO:160

13

Manisa Salihli

Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Mezbahası

Atatürk mah.

14

Manisa Salihli

Çarşamba Pazarı Kurban Kesim Yeri

Mithatpaşa Mah.

15

Manisa Salihli

Pazar Pazarı Kurban Kesim Yeri

cumhuriyet mh.

16

Manisa Salihli

Cumartesi Pazarı Kurban Kesim Yeri

özyurt mh.

17

Manisa Salihli

Eski İtfaiye İçi (Çarşı Camii Yanı) Kurban Kesim Yeri

eskicami mh.

18

Manisa Salihli

Müftülük aşevi (Bağışlanan küçükbaş hayvanlar)

Eskicami Mh.

19

Manisa Sarıgöl

BÜYÜKŞEHİR BELEODİYE MEZBAHASI

AYAN MH.KAVARKIRI YOLU CADDESİ SARIGÖL /MANİSA

20

Manisa Sarıgöl

HAYVAN PAZARI

AYAN MNH.DIRTABAN SK. SARIGÖL / MANİSA

21

Manisa Selendi

Selendi Belediyesi Kesim yeri

Eski Cami mah. Selendi/Manisa

22

Manisa Soma

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MEZBAHA TESİSLERİ

ATATÜRK MAH. İKİ OLUK YANI MEZBAHA TESİSLERİ SOMA

23

Manisa Soma

HİZMET VAKFI ÖĞRENCİ YURDU

KARAMANLI MAH. MÜMTAZ BAŞ CAD. NO:51 SOMA

24

Manisa Soma

SARIHOCA AŞEVİ

KURTULUŞ MAH. ERAY SOK. NO:1 SOMA

25

Manisa Turgutlu

İBRAHİMCİ PARKI

İBRAHİMCİ CAMİİ YANI

26

Manisa Turgutlu

ERGENEKON MAHALLESİ KAPALI PAZAR YERİ

PAZAR YERİ

27

Manisa Turgutlu

BELEDİYE TEMİZLİK İŞLERİ ŞANTİYESİ

KOŞUKIRI MEVKİİ IRLAMAZ ÇAYI

28

Manisa Turgutlu

KAPALI (PAZARTESİ) PAZARYERİ

PAZARYERİ

29

Manisa Turgutlu

SELVİLİTEPE PAZARYERİ

PAZARYERİ

30

Manisa Turgutlu

CUMARTESİ KAPALI PAZAR YERİ

PAZARYERİ

31

Manisa Ahmetli

Kurban Kesim Yeri

Ulu Cami Mahallesi Ahmetli Manisa

32

Manisa Gölmarmara

BELEDİYE MEZBAHANESİ

ATATÜRK MAH. AKPINAR CAD.

33

Manisa Şehzadeler

Cumartesi Pazar Yeri 1.Bölüm

Alaybey Mahallesi - Şehzadeler

34

Manisa Şehzadeler

Cumartesi Pazar Yeri 2.Bölüm

Alaybey Mahallesi - Şehzadeler

35

Manisa Şehzadeler

Perşembe Pazar Yeri

Yarhasanlar Mahallesi

36

Manisa Şehzadeler

Nurlupınar Mahallesi Pazar Yeri

Nurlupınar Mahallesi

37

Manisa Şehzadeler

Kurban Komisyonunun Uygun Göreceği Yerler

Şehrin Farklı Yerlerinde

38

Manisa Şehzadeler

Canlı Hayvan Borsası Yanı Et Entegre Tesisleri

Turgut Özal Mahallesi

39

Manisa Yunusemre

Laleli Cumartesi Kapalı pazar yeri

75.yıl Mahallesi / YUNUSEMRE

40

Manisa Yunusemre

İtfaiye Dairesi Başkanlığının bahçesi

Merkez Efendi Mahallesi / YUNUSEMRE

41

Manisa Yunusemre

Karaköy Kapalı Pazar yeri

Kuyualan Mahallesi /Yunusemre

42

Manisa Yunusemre

Horozköy Yeni Kapalı Pazar yeri

Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi /YUNUSEMRE