24.12.2021

CAMİ PLANLAMA VE TASARIM KILAVUZU

Ülkemizde camiler genel olarak hayırsever kişi veya kuruluşların katkılarıyla inşa edilmekle birlikte, camilerin konumu, kapasitesi, mimarisi, estetik ve işlevsellik durumlarını kapsayacak şekilde,cami inşa süreçlerini düzenleyen bir kural veya standardın bulunmadığı malumdur. Cami inşafaaliyetlerinin, daha çok cami inşasını üstlenen kişi veya kurumların tercihleri veya inisiyatifleri doğrultusunda şekillenmesi; camilerin mimarisi, estetiği, konumu, işlevselliği, kapasitesi, işletme giderlerive bakım onarımları gibi alanlarda muhtelif problemler ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca bu durum nedeniyle uygulamada, camilerin mekan bakımından toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktan uzak olması,nüfus yoğunluğuna göre konumlanmaması, işlevsellikten uzak olması, işletme ve bakım-onarım giderlerinin karşılanamaması gibi olumsuz durumların da gündeme geldiği bilinmektedir.

      Başkanlığımızca, yukarıda zikredilen hususlar dikkate alınarak, cami inşa süreçlerinde vatandaşlarımıza, hayırsever kişi veya kuruluşlara rehberlikte bulunmak, camilerin; bulunduğu yerleşim biriminde ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak şekilde, fiziki çevre ve iklim koşullarına uygun, mimari,estetik, işlevsellik ve kapasite açısından yeterli nitelikte inşa edilmesini sağlamak, bu alanda toplumumuzda var olan ilgi ve talebi olumlu yönde değerlendirmek ve bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği halinde cami inşa süreçlerini yürütmek amacıyla "'' hazırlanmış Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu ve ilgide kayıtlı Başkanlık onayı ile uygulamaya konulmuştur.