T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Manisa Müftülüğü

16.03.2016

Ahmet Alim Efendi (08.09.1922–12.12.1930)

1875 yılında Manisa’da doğdu. İlköğrenimini ve hıfzını tamamladıktan sonra Müderris Ali Rıza Efendi’den Arapça okudu. Manisa müftüsü Hacı Evliyazade Mehmet Efendi’nin derslerine devam ederek 1887’de icazetname aldı. Ayrıca Beyazıt Dersiamlarından Çarşambalı Hacı Ahmet ve Fatih Dersiamlarından Dağıstanlı Mustafa Hulusi Efendi’lerin derslerine de devam ederek 1901 yılında “Ulum-i Âliye” ve Mustafa Hulusi Efendi’den “Aşere ve Takrib” icazetnameleri aldı. 04 Şubat 1909’da Manisa müftü müsevvidi olarak memuriyete başladı. 1915’de Manisa müftüsü oldu. Mondros Mütarekesi’nden sonra “Cemiyet-i İslamiye”yi kurdu. İstiklal Mücadelesi’nde aktif görev aldı. Bundan dolayı İstanbul Hükümeti ve Yunan Makamlarınca idama mahkûm edildi ve görevden alındı. Manisa’nın 08 Eylül 1922’de işgalden kurtulması üzerine tekrar Manisa müftülüğüne tayin edildi. 12 Aralık 1932’de bu görevde iken vefat etti.