T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Manisa Müftülüğü

16.03.2016

Ahmet Nazif USLU (06.02.1936–31.10.1951)

1877 yılında Manisa’da doğdu. Manisa Mülkiye İbtidaisi’nden mezun olduktan sonra Manisa’da tahsiline devam etti. Müderris Musa Efendi’den 1909 yılında icazetname aldı. İcazetnamesi Milli Eğitim Bakanlığınca yüksek okula denk sayıldı. İlk göreve, 01.09.1910 tarihinde Manisa Dar’ul-Muallimin Türkçe öğretmeni olarak başladı. Manisa’nın Yunanlılarca işgali ile okulu işgal kuvvetlerince yıkıldı ve kendisi bu görevden uzaklaştırıldı. 01.10.1916 tarihinde Hatuniye Camii imamlığına başladı. 06.02.1936 tarihinde Manisa müftülüğüne atandı. 31.10.1951 tarihinde emekli oluncaya kadar bu görevini sürdürdü