04.05.2022

GEÇİCİ ÖĞRETİCİ SINAV DUYURUSU

 GEÇİCİ ÖĞRETİCİ SINAV DUYURUSU

 

 

İlgi    : a) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.

        b) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10. Maddesi.                       c) Vaizlik, Kuran Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık

                Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme

                Yönetmeliği.

           d) Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci    

               Yurt ve Pansiyonları Yönergesi.

           e) Diyanet İşleri Başkanlığının 09.08.2021 tarihli ve E-94013213-900-1526038 sayılı yazısı.

            f) Diyanet İşleri Başkanlığının 02.02.2022 tarihli ve E.28873483-254.01-2124123  

                sayılı yazısı.

       

 

2022 Yılı Yaz Kur’an Kurslarında ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim dönemi için ek ders ücreti karşılığında İlimiz İlçe Müftülüklerine bağlı Cami ve Kur’an Kurslarında görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonlar Yönergesi, Vaizlik, Kuran Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9, 15 ve 18. Maddeleri ile Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde 2020 KPSS (DHBT) puan sırası esas alınarak aşağıda ilçe bazında ilan edilen öğretici ihtiyacının üç katına kadar İl Müftülüğünce yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre “Bay-Bayan Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi” alınacaktır.

 

 

 

S.N

İLÇE ADI

İHTİYAÇ SAYISI

KADIN

ERKEK

04-06 Yaş

HAFIZLIK, HAFIZLIK EĞİTİMİ DESTEK PROGRAMI

İHTİYAÇ ODAKLI

HAFIZLIK, HAFIZLIK EĞİTİMİ DESTEK PROGRAMI

İHTİYAÇ ODAKLI

1

Ahmetli

1

3

1

0

1

2

Akhisar

16

30

17

0

25

3

Alaşehir

0

35

1

2

2

4

Demirci

0

4

0

0

0

5

Gölmarmara

0

4

0

0

0

6

Gördes

0

5

3

0

5

7

Kırkağaç

0

4

2

0

8

8

Köprübaşı

0

5

0

0

0

9

Kula

1

4

1

0

2

10

Salihli

2

0

4

0

0

11

Sarıgöl

0

3

0

0

0

12

Saruhanlı

0

15

1

0

0

13

Selendi

0

1

0

0

1

14

Soma

8

2

6

0

5

15

Şehzadeler

1

20

0

0

20

16

Turgutlu

5

30

5

15

30

17

Yunusemre

4

40

4

10

20

TOPLAM

38

205

45

27

119

 

 

A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3- İmam Hatip Lisesi, Önlisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak veya olabilecek durumda olmak.

4- Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

5- Sabıka Kaydı bulunmamak, (Kamu için)

6- 2020 yılı KPSS (DHBT)’den 60 puan ve üzeri almış olmak,

7- Şayet İlçe Müftülüğünün öğretici ihtiyacı, 2020 yılı KPSS (DHBT)’ den 60 ve üzeri puan alan adaylardan karşılanmaması veya müracaatçı olmaması halinde 2020 KPSS (DHBT)’ye girenlerin (60’ın altında puanları olanlar) müracaatları alınacaktır.

8- 04-06 Yaş grubu öğrencilere yönelik din eğitimi verecek öğreticiler için; 3’üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak.

9- Engelli eğitiminde görev alacak öğreticilerin Engelli Eğitimi (Özel Eğitim) ile ilgili diploma ya da sertifikaya sahip olmak.

10- Terör Örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı tespit edilenler, sınavı kazansalar bile görevlendirme yapılmayacağı gibi hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir.

 

B- BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR:

 

a) Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1- Dilekçe, (İlçe Müftülüklerinden temin edilecek.)

2- T.C. Kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- KPSS (DHBT) girmiş olduğu öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya barkodlu e-devlet çıktısı ve fotokopisi, (İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)

4- KPSS (DHBT) sınavına girdiği öğrenim durumuna göre mezun olabilecek durumda olanlar için, mezun olabilecek durumda olduğuna dair belgenin aslı.

5- 2020 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,

6- Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi. (İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)

7- Biometrik fotoğraf.(1 adet)

8- 04-06 yaş grubuna başvuracaklar için, yukarıdaki belgeler dışında ayrıca;

 • İlahiyat + Pedagojik Formasyon (Din K.A.B. Öğretmenliği- İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği) Belgesi,
 • İlahiyat, İlahiyat Önlisans veya en az İ.H.L. mezunu olup Çocuk Gelişimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinin her hangi birinden mezun olduğuna dair diploma veya belgenin İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya geri verilecektir.
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi sertifikası (4-6 Yaş grubu Kur’an kursları için; 3’üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak),

9- Engelli Eğitiminde görev alacak adaylar için Engelli Eğitimi Özel Eğitim Diploması yada sertifikası.

10- Geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir özrü ve/veya erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına, Sabıka – Adli sicil kaydı ve arşiv kaydının olmadığına dair yazılı beyanı.

 

b) Başvuru İşlemleri:

1- Başvuru şartlarını taşıyan adaylar en geç 18.05.2022 Çarşamba günü saat 16.00’a kadar istenen belgeler ile birlikte görev almak istedikleri İlçe Müftülüğüne  şahsen  müracaat edeceklerdir.

2- Belgeleri eksik olanlar ile faks ve e-mail yoluyla yapılan kayıt ve müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3- Birden fazla İlçe Müftülüğüne müracaat edenlerin müracaatları (Sınavı kazansalar dahi) geçersiz sayılacaktır.

4- Müracaatların sona ermesinden sonra adayın görev almak istediği ilçe ile ilgili değişiklik talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5- Adaylar Yüzüne / Hafızlık / 04-06 yaş grubu kategorilerinden yalnızca birine müracaat edebileceklerdir.

 

C) SINAV İŞLEMLERİ:

 

1- 2020 KPSS (DHBT) puan sırasına göre yukarıda ilan edilen her bir ilçe müftülüğünün geçici öğretici ihtiyacının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

2- 2020 KPSS (DHBT) puan sırasına göre çağrılacak son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

3- Sınav yeri ve tarihi müracaatların sona ermesinden sonra İlimiz Müftülüğü https://manisa.diyanet.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

4- Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacak ve ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

5- Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaklardır. Kimlik belgesini getirmeyenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

 

d) Sınav Sonuçları ve Yerleştirme İşlemleri

1- Her aday mülakatta başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması şart olup, söz konusu puan, komisyon üyelerinin verdiği puanların ortalaması baz alınarak hesaplanacaktır.

2- Görevlendirmeler, mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olup,  puanların eşit olması halinde sırayla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. İhtiyaç olması halinde başarı sırasına göre görevlendirmeye devam edilecektir.

3- 2020 KPSS (DHBT) sınavına girdiği öğrenim durumuna göre mezun olabilecek durumda olarak sınava girenlerin başarılı olmaları halinde görev sırası geldiğinde ilgili öğrenimine dair diploma veya mezuniyet belgesini ibraz etmesi zorunludur.

4- Her aday müracaat etmiş olduğu ilçeye göre sınava katılacak olup başarı sıralaması müracaat etmiş olduğu ilçeye göre belirlenecektir.

5- Başarılı olduğu halde başvuru yaptığı ilçe müftülüğünde sırası gelmeyenler, ihtiyacı bulunan ve görevlendirilebilecek geçici öğreticisi bulunmayan diğer ilçelerde ilçe müftüsünün uygun görüşü ile başarı sırası dikkate alınarak görevlendirilebileceklerdir.

6- Sınav sonuçları başarı sırasına göre (70 ve üzeri puan alanlar) İlimiz Müftülüğü https://manisa.diyanet.gov.tr internet adresinde ilçe sıralamasına göre ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7- Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ıslak imzalı ve yazılı olarak T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası ve adresi yazılı dilekçe ile il müftülüğüne yapılacaktır. İtirazlar en fazla 15 (onbeş) gün içerisinde incelenerek karara bağlanıp adaya bilgi verilecektir. Zamanında ve usulüne uygun yapılmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

8- Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir.

 

D) DİĞER HUSUSLAR

1- Bu sınav, Başkanlığımızca yeni bir düzenleme yapılmadıkça ek ders ücreti karşılığı 2022 yılı Yaz Kur’an kursları ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren yapılacak geçici öğretici görevlendirmeleri için geçerli olacaktır.

2- Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

3- Sınav ve görevlendirme süresince İl Müftülüğümüz internet sitesinde yapılacak olan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

4- Geçici Kur’an kursu öğretisi olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaklardır. Kur’an kurslarında görevlendirilenlere, 24.07.2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen eğitim-öğretim faaliyetlerde uygulanacak ders ve ek ders saatlerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre ek ders ücreti   ödenecektir.

5- Aynı nitelikte ve statüde yeni bir sınav yapılana kadar bu sınav geçerlidir.

6- İlçe müftülükleri başvuru, sınav ve görevlendirme esnasında süreçle ilgili adaydan gerekli belgeleri talep edebilecektir.

7- Görevlendirme esnasında kendisinden istenen belgeleri ibraz edemeyen adayların sırası geçmiş sayılacak ve herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

 

E- GEÇİCİ ÖĞRETİCİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

 1. 4- 6 Yaş Eğitiminde görev alacak Öğreticiler
 1. Kur’an-ı Kerimi Yüzünden Okuma(40 Puan)
 2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilgisi, Temel İlmihal Bilgisi (20 Puan)
 3. Pedagojik Formasyon Bilgisi (20 Puan)
 4. Kavrama, Muhakeme etme, Özetleme ve ifade etme yeteneği(10 Puan)
 5. Liyakati, Temsil Kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 Puan)

 

 

Not: Ayrıca değerlendirmelerde eğitim düzeyi dikkate alınarak yüz yüze eğitim yolu ile sertifika alanlara öncelik verilecektir.

 

 1. Engelli Eğitiminde Görev Alacak Öğreticiler
 1. Kur’an-ı Kerimi Yüzünden Okuma (40 Puan)
 2. Temel İlmihal Bilgisi (30 Puan)
 3. Engelli Eğitimi (Özel Eğitim)Bilgisi (10 Puan)
 4. Pedagojik Formasyon Bilgisi (10 Puan)
 5. Kavrama, Muhakeme etme, Özetleme ve ifade etme yeteneği, Liyakati, Temsil Kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 Puan)

 

 1. Hafızlık Eğitimi ve Hafızlık Destek Programında Görev Alacak Öğreticiler
 1. Hafızlığı (50 Puan)
 2. Temel İlmihal Bilgisi (20 Puan)
 3. Pedagojik Formasyon Bilgisi (20 Puan)
 4. Kavrama, Muhakeme etme, Özetleme ve ifade etme yeteneği (10 Puan)
 5. Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Davranış ve Tepkilerinin Mesleğe Uygunluğu (10 Puan)

 

Not: Hafızlık Eğitimi Temel Öğretim Programında görev alacak öğreticilerde de hafızlık eğitiminde görev alacak öğreticilerin nitelikleri aranır.

 

 1. Yüzüne Eğitiminde Görev Alacak Öğreticiler
 1. Kur’an-ı Kerimi Yüzünden Okuma (40 Puan)
 2. Temel İlmihal Bilgisi (20 Puan)
 3. Pedagojik Formasyon Bilgisi (20 Puan)
 4. Kavrama, Muhakeme etme, Özetleme ve ifade etme yeteneği(10 Puan)
 5. Liyakati, Temsil Kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 Puan)

 

 

F – SINAV MERKEZİ

 

Manisa İl Müftülüğü Murat Cad. Göktaşlı Mah. No:47 Şehzadeler / MANİSA

Tel: 0 236 2311777

 

 

 

                                                                                              MANİSA İL MÜFTÜLÜĞÜ