T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Manisa Müftülüğü

22.05.2020

İl Müftümüz Mustafa Soykök "KORONA VİRÜS (COVİD 19) İLE MÜCADELE GÜNLERİNDE RAMAZAN BAYRAMINI İHYA ETMEK" isimli bir makale kaleme almıştır.

KORONA VİRÜS (COVİD 19) İLE MÜCADELE GÜNLERİNDE
RAMAZAN BAYRAMINI İHYA ETMEK
Mustafa Soykök
Manisa İl Müftüsü
Bayramlar inancımızı, tarihimizi, kültürümüzü ve medeniyetimizi sevinçli bir iklimde buluşturan,
Müslüman kimliğimize süreklilik kazandıran, yüreklerimizi bütünleştiren, kardeşliğimizi pekiştiren,
kırgınlıkları tamir eden ilahi birer armağandır.
24 Mayıs 2020 tarihi itibariyle idrak edecek olduğumuz Ramazan Bayramı, ülke olarak, İslam alemi ve
insanlık ailesi olarak içerisinde bulunduğumuz bu zor süreçte bizlere katacağı sevinç ve manevi kuvvet
ile adeta bir rahmet pınarı gibidir. Bu rahmet pınarı, başta pandemi olmak üzere insanoğlunun
içerisinde bulunduğu bütün sıkıntıların giderilmesi için büyük bir umuttur. Yüce Allah’tan şifalar ve
devalar niyaz ederiz.
Ayrıca, Ramazan’ın manevi atmosferinde yenilenen nefislerimiz, bu bayram ile daha fazla bir araya
gelmeli ve parçalanan kalplerimiz yeniden ülfet ile canlanmalıdır. Kötü niyetli insanlar, cehalet
içerisinde kalmış provokatörler her zaman var olacaktır. Ancak bizler ezanın, caminin ve bayramın
verdiği mesajı fark ederek birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve muhabbetimizi diri tutmalıyız.
Her şeyden önce bayram sevincini, neşesini ve huzurunu kalbimizin ve gönlümüzün derinliklerinde
hissetmeliyiz. Bu yıl milletçe büyük mücadele verdiğimiz Korona Virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle
camilerimizde Ramazan Bayram namazı eda edilemeyecektir. Aynı şekilde maalesef diğer
bayramlarda olduğu gibi kucaklaşamayacak, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden
öpemeyeceğiz. Ancak önemli olan bizim bayramı yüreğimizde yaşamamızdır. Telefon ve internet
imkanlarını kullanarak uzaktan da olsa bayramlaşmak, yürekten yüreğe yol bulmak elbette
mümkündür.
Din İşleri Yüksek Kurulumuzca bayram namazı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir:
“Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan
şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir
sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi
bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle
kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak kuşluk namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları
müstehabtır. Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır.
Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna
göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram
namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafii mezhebine göre yalnız başına
kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.
Salgın, bulaşıcı hastalık, karantina uygulamaları gibi sebeplerle bu namazın camilerde veya
musallalarda cemaatle kılınması imkanının olmadığı zamanlarda, Müslümanların yukarıda açıklanan
mezhep görüşleri doğrultusunda ibadet hayatlarına yön vermeleri mümkündür.”
Bununla beraber, Allah nasip ederse, Ramazan Bayramının ilk gününde bayram namazı saatinde
minarelerden bayram günlerinin şiârından olan tekbirler getirilecek, kasideler okunacak, bayram
coşkusunun yaşanmasına ve herkesin bulunduğu yerde bu sevince katılmasına yönelik bir gayret
ortaya konulacaktır. Halkımızın da tıpkı önceki bayramlarda olduğu gibi gerekli temizliğini ve diğerhazırlıklarını yapması, giyim kuşamına özen göstermesi ve bayram namazı vaktini heyecanla, dualarla,
zikirlerle beklemesi uygun olacaktır.
Böylece bayram namazını cemaatle kılamamanın hüznünü, bayram namazı vaktine sağ salim ulaşmış
olmanın sevinci ve şükrü ile giderebileceğiz. Hatta minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek o
günün bayram günü olduğunu ailemizle birlikte idrak edebileceğiz.
Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, nice hayırlar ve bereket ile gelmesini, sağlık ve afiyete vesile
olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.